Martijn

expert arbeid en zorg

Martijn is sinds 2001 advocaat. Hij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht met een belangrijke focus op de zorgsector (zowel cure als care). Ook werkt Martijn voor grote en middelgrote ondernemingen. Voor de oprichting van ZO. was hij partner arbeidsrecht bij Nysingh.

Martijn begeleidt zowel de instelling als de individuele bestuurder en het hogere managementkader. Ook ondersteunt hij ondernemings- en cliëntenraden. Daarnaast adviseert hij cliënten die vanuit het buitenland (met name in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika) in Nederland zaken doen en te maken krijgen met arbeidsrechtelijke vraagstukken.

Martijn heeft een brede ervaring in het arbeidsrecht met een focus op het individuele en collectieve ontslagrecht. Vanwege zijn kennis over en ervaring in de zorgsector ondersteunt hij regelmatig zorginstellingen bij het uitdenken en uitvoeren van reorgani­saties en strategische processen waarin een ombuiging van “mens en organi­satie” is vereist. Tevens staat hij vaak raden van toezicht en bestuurders bij in verband met governance kwesties en het bereiken van een oplossing van de daaruit voortvloeiende conflictsituaties. In dat verband heeft Martijn aanzienlijke kennis en ervaring opgedaan met vraagstukken rondom de Wet Normering Topinkomens. Ook is Martijn regelmatig betrokken bij het begeleiden en oplossen van geschillen met de in de zorgsector betrokken gremia zoals ondernemings- en cliëntenraden en vakverenigingen en adviseert hij over de toepassing en uitvoering van collectieve arbeidsovereenkomsten.

Cliënten waarderen Martijn om zijn nuchtere en pragmatische aanpak en vanwege zijn “drive” tot het zoeken naar oplossingen in complexe zaken. Zijn positief en vrolijk karakter maakt hem in staat stevige en langdurige relaties op te bouwen met zijn cliënten. Hij doet zijn werk met de nodige dosis humor en zelfspot. Martijn is vanwege zijn analytisch vermogen in staat snel door te dringen tot de kern van het probleem, zonder daarbij het overzicht te verliezen.

Regelmatig verzorgt Martijn webinars en (incompany)cursussen.

Martijn is lid van het bestuur van Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en lid van European Employment Lawyers Association (EELA).