Julie

expert zorg en arbeid

Julie is sinds 2022 advocaat in de zorg. Na haar master gezondheidsrecht is zij gestart in de
advocatuur, waar zij met veel enthousiasme en energie adviseert en procedeert over zaken zoals (mogelijk) disfunctioneren, het beroepsgeheim, governance, toezicht en tuchtrecht. Dit doet zij in een brede zorgpraktijk waarin zij werkt voor ziekenhuizen, verpleeghuizen, individuele zorgaanbieders en koepelorganisaties. Ook behandelt Julie arbeidsrechtelijke vraagstukken binnen de zorgpraktijk.

Voordat Julie begon als advocaat rondde zij de master gezondheidsrecht aan de UvA cum laude af. Tijdens haar masteropleiding was zij betrokken bij de wetsevaluatie van de Wet verplichte GGZ en de Wet zorg en dwang en heeft zij bij verschillende advocaten kantoren ervaring opgedaan. Julie is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.