Johanneke

expert onderwijs en arbeid

Johanneke is sinds 2001 advocaat. Na een aantal jaren ondernemingsrecht heeft ze de overstap naar arbeidsrecht gemaakt waarbij de focus op ondernemingen lag. Sinds 2008 is zich gaan specialiseren in de sectoren overheid en onderwijs. Voor de oprichting van ZO. was zij partner onderwijs- en arbeidsrecht bij Nysingh en was zij sinds 2014 verantwoordelijk voor de onderwijspraktijk en de marktgroep onderwijs.

Johanneke is zeer ervaren in strategische adviesprocessen zoals bijvoorbeeld samenwerking tussen onderwijsinstellingen of met het bedrijfsleven. Vaak zijn deze samenwerkingen gebaseerd op pilots of veranderende onderwijswetgeving of inzichten in Den Haag. Dat vergt juridische creativiteit. Goede afspraken bevatten ook een duidelijke regeling over de beëindiging van de samenwerking. Niet in de laatste plaats vanwege de belangen van medewerkers en leerlingen als ook de financiële kant ervan.

De kunst is vaak om zelf de regie houden. Of het nu gaat om grote organisatiewijzigingen of een impasse met een individuele medewerker; in beide gevallen schetst Johanneke het proces tot de oplossing en werkt zij samen met haar cliënten om deze te realiseren. Inzage in het proces zodat de stappen in de juiste volgorde worden gezet, de stakeholders op het juiste moment worden betrokken en het uiteindelijke besluit niet alleen voldoet aan de daaraan te stellen wettelijke eisen maar daar ook binnen de organisatie draagvlak voor is.

Johanneke is gedreven, gefocust, nieuwsgierig en betrokken bij haar cliënten. Zij is een strategisch gesprekspartner die cliënten, linksom of rechtsom, helpt hun doel te realiseren.

Regelmatig verzorgt Johanneke webinars en (incompany)cursussen.

Johanneke is lid van de VAAN en de Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO).

Haar passie voor het onderwijs komt terug in haar nevenwerkzaamheden. Sinds 2013 is Johanneke toezichthouder in te onderwijs. Op dit moment is zij lid van de Raad van Toezicht en lid van de auditcommissie van Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Groep (CVOG) in Zeist. Daarnaast is Johanneke sinds 2018 lid van de Beroepen­veldcommissie van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) bij de Academy voor Rechten.