Charlotte

expert zorg en arbeid

Charlotte is sinds januari 2020 advocaat. Zij specialiseert zich in het gezondheidsrecht in brede zin en adviseert daarnaast over verschillende arbeidsrechtelijke vraagstukken binnen de zorg.

Zij startte haar carrière in Amsterdam bij het kantoor Loyens & Loeff waar zij op de secties gezondheidsrecht en ondernemingsrecht werkzaam is geweest, steeds met een focus op de Healthcare en Life Sciences sector. Zij adviseerde en procedeerde hoofdzakelijk voor zorgverzekeraars, farmaceuten en zorginstellingen en begeleidde in haar tijd op de transactiepraktijk verschillende overnames vanuit ondernemingsrechtelijk perspectief, zowel binnen als buiten de gezondheidszorg. Charlotte is onder meer thuis in het adviseren van cliënten over vraagstukken op het gebied van algemeen contractenrecht, governance, goed bestuur en zorginkoop.

Charlotte hecht waarde aan persoonlijke connectie en heeft daarnaast een sterke drive om cliënten verder te helpen daar waar zij juridisch advies verlangen. Zij rondde in 2022 de Beroepsopleiding Advocaten en opleiding bij de Law Firm School succesvol af. Zij is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR).