Jade

Jade is sinds 2022 advocaat. Zij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht in brede zin. Jade adviseert en procedeert onder meer over het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid en medezeggenschap. Jade heeft haar bachelor Rechtsgeleerdheid behaald in Utrecht, waarna zij de master IE, ICT & Internet en de master Arbeidsrecht afrondde in Amsterdam. Tijdens haar…

Lees meer

Charlotte

Charlotte is sinds januari 2020 advocaat. Zij specialiseert zich in het gezondheidsrecht in brede zin en adviseert daarnaast over verschillende arbeidsrechtelijke vraagstukken binnen de zorg. Zij startte haar carrière in Amsterdam bij het kantoor Loyens & Loeff waar zij op de secties gezondheidsrecht en ondernemingsrecht werkzaam is geweest, steeds met een focus op de Healthcare…

Lees meer

Poli

Poli is in diverse sectoren werkzaam geweest. Na anderhalf jaar werkzaam te zijn geweest in het notariaat, in de sectie familierecht, heeft ze de overstap gemaakt naar de advocatuur. Wat haar erg aanspreekt zijn de verschillen in casussen. Ze is een geïnteresseerde, spontane en een toegankelijke collega en het aanspreekpunt voor het kantoor.

Lees meer

Julie

Julie is sinds 2022 advocaat in de zorg. Na haar master gezondheidsrecht is zij gestart in deadvocatuur, waar zij met veel enthousiasme en energie adviseert en procedeert over zaken zoals (mogelijk) disfunctioneren, het beroepsgeheim, governance, toezicht en tuchtrecht. Dit doet zij in een brede zorgpraktijk waarin zij werkt voor ziekenhuizen, verpleeghuizen, individuele zorgaanbieders en koepelorganisaties.…

Lees meer

Tessa

De zorg is het domein en de passie van Tessa. Tessa is sinds 2000 in hart en nieren advocaat en adviseert, procedeert, publiceert en doceert onder andere over governance, goed bestuur en toezicht en de samenwerking tussen de verschillende onderdelen in de zorg. Regelmatig verzorgt zij voordrachten en lezingen en publiceert zij in vakbladen. Voor…

Lees meer

Martijn

Martijn is sinds 2001 advocaat. Hij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht met een belangrijke focus op de zorgsector (zowel cure als care). Ook werkt Martijn voor grote en middelgrote ondernemingen. Voor de oprichting van ZO. was hij partner arbeidsrecht bij Nysingh. Martijn begeleidt zowel de instelling als de individuele bestuurder en het hogere managementkader. Ook…

Lees meer

Johanneke

Johanneke is sinds 2001 advocaat. Na een aantal jaren ondernemingsrecht heeft ze de overstap naar arbeidsrecht gemaakt waarbij de focus op ondernemingen lag. Sinds 2008 is zich gaan specialiseren in de sectoren overheid en onderwijs. Voor de oprichting van ZO. was zij partner onderwijs- en arbeidsrecht bij Nysingh en was zij sinds 2014 verantwoordelijk voor…

Lees meer